Категорија: обавештења

Ловостај скобаља

01 феб 16
admin
No Comments

СКОБАЉ – Chondrostoma nasus је у ловостају од 15.04.-31.05.2016.

Ловостај клена

01 феб 16
admin
No Comments

КЛЕН – Leuciscus cephalus је у ловостају од 15.04.-31.05.2016.

Ловостај сома

01 феб 16
admin
No Comments

СОМ – Silurus glanis је у ловостају од 01.05.-15.07.2016.

Ловостај буцова

01 феб 16
admin
No Comments

БУЦОВ – Aspius aspius је у ловостају од 15.04.-15.06.2016.